Preventief medisch onderzoek (PMO)

Voorkomen is beter dan genezen.

Het gezegde luidt: Voorkomen is beter dan genezen en daarom is het uitvoeren van een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) ook zo belangrijk. Niet voor niets zijn bedrijven wettelijk verplicht om medewerkers  periodiek in de gelegenheid te stellen dit onderzoek te ondergaan. Het onderzoek is bedoeld om de risico’s te voorkomen en te beperken die de arbeid voor de medewerker met zich meebrengt. Naar aanleiding van de uitkomsten van een uitgebreide vragenlijst en fysieke metingen wordt een persoonlijk (en algemeen) plan opgesteld om de duurzame inzetbaarheid van de medewerker te verbeteren.

“Het plan is om zo laat mogelijk jong te sterven.”

Ja

Ik wil meer weten